zaterdag 20 augustus 2022

Doe je best!

 

Als Jezus je zou vragen of je Hem wilt volgen, dan zeg ja natuurlijk: JA! Meewerken aan Gods nieuwe wereld...hoe moeilijk kan het zijn...
deur jezusMaar in de lezing van vandaag waarschuwt Jezus om dat niet te licht op te vatten. Het is iets om zo af en toe eens serieus over na te denken. Jezus gebruikt daarvoor het beeld van een smalle deur: je moet er wat voor doen om daar doorheen te kunnen. 

Met de kinderen denken we deze zondag na over moeite doen voor iets wat je heel graag wilt. Als je iets goed wilt kunnen, dan doe je daarvoor extra je best.
Maar hoe weet je nu of je goed bezig bent? Wat vraagt Jezus van ons? Als je mee wilt werken aan Gods nieuwe wereld, is het dan genoeg om goed je best te doen? 


Opening

Niet zomaar naar binnen

opendeur

Zorg dat er een rebus op de deur is geplakt van de kinderwoorddienst-ruimte. De kinderen moeten eerst deze rebus oplossen voordat ze naar binnen mogen. U vindt een voorbeeld van een rebus bij Extra’s. Zet de deur met een deurstopper vast op een kier, zodat de kinderen één voor één zich als het ware naar binnen moeten wurmen.

Als de kinderen binnen zijn neemt u plaats in een kring of om een tafel en steekt u een kaars aan. Begroet de kinderen met woorden als: “Het was vandaag niet zo gemakkelijk om binnen te komen hè? We wilden jullie er moeite voor laten doen om binnen te komen. In de Evangelielezing van vandaag gaat het ook over een deur, waarvoor je moeite moet doen om er door binnen te komen.”

Vertel of lees daarna het Evangelie van deze dag.

Bijbel

De Evangelielezing van vandaag is Lucas 13, 22-30. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Door een smalle deur

Jezus was op weg naar de grote stad Jeruzalem. Overal sprak Hij met mensen.
Hij probeerde hun uit te leggen hoe ze zouden moeten leven.

deur fano Iemand vroeg Hem: "Zullen er veel mensen zijn die zo zullen doen als U het vraagt?"
Jezus antwoordde: "Je moet er heel erg je best voor doen. Het is alsof je door een heel smalle deur moet. Dat kost moeite. Dat lukt echt niet iedereen. En weet je, je zult misschien nog verbaasd zijn over wie het lukt om te leven zoals Ik je dat vraag. Niet de mensen die zelf het hardste roepen dat ze hun best hebben gedaan, niet de mensen die van zichzelf vinden dat ze het helemaal goed hebben gedaan, maar misschien wel diegene van wie je het minste verwacht en die het niet hardop zeggen.

Want bedenk wel: de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten."

(overgenomen uit Kinderkatern, bijlage bij het Liturgiekatern Tot uw Dienst, 45e jaargang nr. 6, Midden Onder U, Maastricht, 2010, blz.7)

Gebed

Openings- en slotgebed om goed (te) leven

Openingsgebed

God,
U vraagt ons om ons best te doen,
om er te zijn voor anderen,
om elkaar niet in de steek te laten,
om elkaar niet te vergeten,
wilt u ons daarbij helpen?
Amen

 

Slotgebed

Goede God,
wij willen graag goed zijn
in zwemmen en dansen,
in leren en .............................(zelf invullen naar aanleiding van het gesprek)

Ook willen wij goed zijn
in leven, goed leven!
Dat is een kunst God,
dat moeten we leren
ons hele leven lang.
Soms moeten we door een nauwe deur,
dat is niet leuk,
maar daar leer je van.

Help ons God,
met uw licht
met uw kracht
zodat wij samen een hemel
op aarde mogen maken,
voor onszelf
en voor alle mensen.
Amen

Verwerking

Gesprek met de kinderen

De lezing van vandaag is raadselachtig en vraagt wat meer uitleg. Start daarmee als inleiding voordat u het gesprek met de kinderen aangaat.
U kunt dit als volgt doen:

Jezus trok rond door dorpen en steden. Daar vertelde Hij de mensen over Gods vriendschap. De mensen stelden Hem vaak vragen. Dat gebeurt ook in dit verhaal. Iemand vroeg Hem:
“Zijn er veel mensen, die echt bij U horen?” Jezus gaf nooit een gemakkelijk antwoord.
Hij vertelde altijd een verhaaltje en daar zat het antwoord dan in verborgen.
Dit keer vertelde Hij over een nauwe of smalle deur.
Hij zei: "Je moet heel goed je best doen en je tot het uiterste inspannen want de deur, waardoor je bij Mij binnen komt en waardoor je echt bij Mij hoort, is een hele smalle deur."
Soms denken mensen dat ze er heel gemakkelijk doorheen kunnen.
De mensen denken: ’het is genoeg als wij naar Hem luisteren en dat wij Hem kennen.’
Maar dat is niet genoeg! Jezus wil dat je er echt moeite voor doet!

Ga van de lezing verder naar de belevingswereld van de kinderen. Ze herkennen het wel dat als je iets echt wilt bereiken, dat je daar dan moeite voor moet doen. Niet een beetje moeite, maar heel veel.
Laat de kinderen voorbeelden bedenken van wat je niet zomaar kunt worden, maar waar je erg je best voor moet doen. Bijvoorbeeld je wilt een goede voetballer, pianist, kunstenaar of de beste van de klas worden. Wat moet je daarvoor allemaal doen? Is alleen luisteren naar hoe het moet dan voldoende?
Je leert 'met vallen en opstaan', zeggen de grote mensen.

wegwijzerLaat de kinderen bedenken wat je allemaal ervoor moet doen om iets te bereiken. Reik de kinderen aan dat het gaat over keuzes maken. Wat doe je wel en wat doe je niet om iets te bereiken. Wat zijn goede keuzes en wat kun je beter niet doen?
Geef zonodig een voorbeeld: om een topsporter te worden moet je elke dag trainen, en nooit te laat naar bed gaan.

Tip: laat de kinderen eerst even nadenken en het op een plakpapiertje (geeltje) schrijven.
Plak deze papiertjes dan op de deur waardoor de groep binnen is gekomen.
(Deze papiertjes zijn weer te gebruiken bij de knutsel ideeën bij Extra’s)

Maak dan de overgang terug naar het Bijbelveraal: Jezus volgen kost ook moeite. Jezus wil ook dat je daarvoor je best doet. Hij weet dat het niet gemakkelijk is. Daarom vertelt Hij ook het verhaal van de nauwe deur. Laat de kinderen bedenken wat je er voor moet doen om Jezus te volgen. Geef de kinderen een tweede plakpapiertje met een andere kleur. Laat hen eerst even nadenken en het dan opschrijven. Plak ook deze op de deur.


Bekijk samen wat er op de briefjes geschreven is.

Extra's

Kleurplaat wegwijzers

Vindt u het zelf knutselen van een wegwijzer te tijdrovend, dan is deze kleurplaat een optie. Ook hier kan in de wegwijzers geschreven worden wat de kinderen denken dat ervoor nodig is om Jezus te volgen.

wegwijzer


Knutsel: Wegwijzer maken

De kinderen maken een wegwijzer.
Deze opdracht kan ook met een groepje worden uitgevoerd.

Nodig:wegwijzer voorbeeld
Stevig (wit of lichtgekleurd) papier ( 20 bij 70 cm)
Houten lat (minimaal 1 m)
Duct tape
Scharen
Stiften of pennen

Doen:
Knip van de stroken de laatste 10 cm tot een pijlpunt. Hierdoor ontstaat een wegwijzer.
Laat de kinderen op de wegwijzer woorden schrijven die zij belangrijk vinden om door de ‘deur’ heen te komen(zie de gele briefjes van de verwerking).

Plak de wegwijzers vast met Duct tape aan de lat. Er kunnen meerdere wegwijzers aan één lat gemaakt worden.

TIP: Overleg van te voren met de voorganger dat de kinderen met wegwijzers terug komen in de kerk. Vraag aan de kinderen tijdens de kinderwoorddienst of zij er wat over willen vertellen in de kerk. Ook volwassenen horen graag over de overtuigingen en ideeën van de kinderen.

Knutsel: mijn weg door de deur

Laat de kinderen een weg maken. Op het midden van de weg tekenen zij een deur. Deze deur is aan drie kanten open. Op deze manier is de deur te openen. 

Nodig:
• Gekleurde stroken papier (ongeveer 10 cm breed), gemaakt van een A4-tje over de lengte door midden.
• Scharen, stiften, tijdschriften, plakband

Doen:
Plak de twee stroken van het A4-tje aan de achterkant met een plakbandje aan elkaar, met een overlap van 5 cm. Het overstekende gedeelte aan de voorkant is de deur. Vouw deze om op de plek waar de twee stroken aan elkaar zitten. Teken op de loszittende flap een deur. (zie voorbeeld)
deurstrook

 

 

 

 Vraag de kinderen aan de rechter kant van de deur op de weg te schrijven of te tekenen wat hun verlangens zijn. Wat zouden ze graag willen zijn of kunnen. U kunt ook tijdschriften neerleggen om plaatjes uit te laten knippen.

Vraag de kinderen aan de linkerkant van de deur op te schrijven wat zij er voor over hebben om daar te komen. 
Kijk tot slot samen naar de stroken.

Liedje: Is je deur nog op slot?

Een liedje over hoe je zelf de deur open kunt zetten voor Jezus.

Refrein:
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen. (2x)

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis.

Refrein:
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen. (2x)

Tekst & Muziek: Harry Govers, cd Beloofd is Beloofd
© 1985 Europol Music

Spelletje: door de deur

Wijs één kind aan dat door de deuren heen moet zien te komen.
De andere kinderen zijn 'deuren'.
Elk kind verzint een vraag die hij of zij kan stellen aan het kind dat door de deur heen moet komen.
(bijvoorbeeld: hoeveel jaar ben ik, wat is mijn lievelingskleur, noem een liedje van Marco Borsato, wat vieren we met Pasen)

spreidstand houdingKlap in uw handen.
De kinderen verdelen zich over de ruimte.
Klap weer in uw handen.
De kinderen kiezen een positie met meer en minder open benen.
Eén kind probeert door de benen (de deur) heen te komen. Als de deur gesloten of te nauw is, moet het kind de vraag beantwoorden. Als het antwoord goed is, gaat de deur open en kan het kind door de benen kruipen. Als het niet lukt, dan ruilen de kinderen van positie.
Dat kind gaat dan weer verder met het spel. Ga net zo lang door tot alle deuren open zijn.

Rebus

Deze rebus (ga door de deur) kunt u afdrukken en op de deur van de kinderwoorddienstruimte plakken. De kinderen moeten hem allemaal oplossen, en mogen pas naar binnen als dat gelukt is.

rebus


Sesam open u! Toverspreuk

Sesam open u! Toverspreuk om de deur open te krijgen.

'Sesam open u!' wordt weleens gezegd als een deur opengaat of open moet gaan. Misschien hebben de kinderen het verhaal waarin deze spreuk voorkomt wel eens gehoord, gezien of kennen ze de uitdrukking. De toverspreuk ‘Sesam open u’ komt voor in het verhaal Ali Baba en de veertig rovers. In dit verhaal ziet Ali Baba, een arme houthakker, op een dag hoe een roverhoofdman met de formule 'Sesam open u!' een deur in een berg opent. Hij gaat als de rovers weg zijn ook de grot in, die vol blijkt te liggen met goud, geld en juwelen. Ali Baba neemt zo veel goud mee als hij kan dragen.
Er staan veel versies van het verhaal van Alie Baba op YouTube. Helaas zijn ze allemaal vrij lang voor een kinderwoorddienst. (ongeveer 20 minuten)

Voor wie toch wil kijken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag aan de kinderen: Stel, er zou een toverspreuk zijn om de deur van Jezus te openen. Wat zou je dan moeten zeggen?
Brainstorm hierover met de kinderen. De toverspreuk zou op de één of andere manier moeten uitdrukken dat de spreker zich wil verbinden met Jezus en zijn idealen. Laat de kinderen vervolgens hun favoriete toverspreuk invullen op het werkblad en het werkblad verder inkleuren.

 

 

 

 werkblad sleutel deur2


Achtergrond

De smalle deur

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Welbewust gaat Hij zijn lijden tegemoet. Onderweg geeft Hij in steden en dorpen onderricht over het Koninkrijk van God. Dat doet Hij veelal met beelden. “Doe alle moeite om door de smalle deur binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen.”
smalle deurHierbij gebruikt Hij ook het beeld van de deur: als de heer van het huis de deur eenmaal dicht heeft gedaan, dan blijft hij dicht.
Het beeld van de deur kennen we in het bijzonder uit het Evangelie van Johannes. Daar zegt Jezus dat Hij de deur is voor de schapen: “Ik ben de deur; wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden: en hij zal weidegrond vinden” (Johannes 10,9). Beide beelden maken duidelijk dat wij door Jezus, de deur, God, zijn Vader, leren kennen.
Dat het om een smalle deur gaat, wil aangeven dat het niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Wie door de deur wil gaan, zal er zijn best voor moeten doen.

Zo’n Evangelie als van deze zondag, werkt met sterke beelden, die ontleend worden aan de Bijbelse leefwereld. Ze geven uitdrukking aan een fenomeen dat van alle tijden is, en dat door Jezus keer op keer aan de kaak wordt gesteld: godsdienstige zelfingenomenheid. (Jean Bastiaens, Het Woord is mens geworden, 2015). Blijkbaar is dat een gevaar dat de godsdienstige mens bedreigt: scheiding willen maken tussen ‘wij hier’ en ‘zij daar’, tussen wie goed en minder goed is. Het perspectief van het Evangelie is juist radicaal omgekeerd. Het gaat er niet om te kijken naar anderen, maar naar jezelf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten