vrijdag 18 november 2022

Een koning die sterft aan het kruis

Christus Koning heet deze zondag. Bij een koning denken de kinderen al snel aan sprookjes en andere vertellingen. Koningen spreken tot de verbeelding. Meisjes spelen maar wat graag dat zij een prinsesje zijn met een kroontje op hun hoofd! Vandaag gaat het echter om een heel andere koning. Deze koning hangt aan het kruis. En boven zijn hoofd hangt een bordje: Jezus van Nazareth, koning van de joden. Soldaten hebben hem wel een kroon gegeven, maar ook die is anders: een doornenkroon.

christuskoning
In de Evangelielezing van vandaag horen we hoe samen met Jezus twee misdadigers gekruisigd werden. Wanneer Jezus spreekt over zijn Koninkrijk, begrijpt de ene dat wel, maar de andere het niet.

Met de kinderen denken we na over het koningschap van Jezus. Zijn kroon was anders dan die van onze koningen, en zijn Koninkrijk is een wereld waarin het leven goed is voor iedereen. Of je nu een kroon of een petje draagt.

Hoeden en petten

In een hoek ligt een grote hoeveelheid hoeden, petten en helmen, zoals een ridderhelm, een brandweerhelm, de zonnehoed van mama, een voetbalpetje of de pet van opa. Zoek thuis tussen het kinderspeelgoed en op de kapstok wat er gebruikt kan worden.
hoedenenpettenErtussen, een beetje verstopt, ligt één kroon. Eventueel kunt u deze maken van papier, zie hiervoor de Extra's.
Ga als begeleiders zo zitten dat de stapel hoeden en petten achter u ligt.

De kinderen zitten rond de kinderwoorddienst-kaars in een kring. Als de kinderen rustig zitten steek dan de kaars aan, en laat het even heel stil zijn; misschien kijken de kinderen wel naar de stapel, maar zeg er niets over. Die stilte kan overgaan in het openingsgebed.

Opening

Een koning met een kroon

christus koning doornenkroonkruis met corpus2Zet op een witte doek een kaars en een kruisbeeld met corpus met daarboven het bordje INRI.
Het zou mooi zijn als de doornenkroon goed te zien is. U kunt ook naast het kruisbeeld nog een losse doornenkroon leggen.

Vertel de kinderen dat het feest is vandaag, het feest van Christus Koning. Daarom is er een witte doek. Daarom ligt er ook een kroon op de doek. Verbaas u even met de kinderen over de combinatie feest en doornenkroon.
Bid dan samen het openingsgebed en vertel het evangelieverhaal.

Bijbel

Navertelling Lucas 23,35-43

De evangelielezing van vandaag is Lucas 23,35-43. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Een koning die sterft aan een kruis

Het was een lange weg geweest. Jezus had met het kruis gelopen door de straten van Jeruzalem. Hij was doodop. De soldaten hadden Hem niet alleen het kruis gegeven maar ook een kroon van doornen op zijn hoofd.
Mensen stonden in de straten om naar Hem te kijken. Ze schreeuwden en waren niet aardig.

kruisigingNu waren ze op de plek waar de soldaten het kruis rechtop zetten. Er stonden al twee andere kruisen. Daaraan hingen twee mannen. Het waren boeven, ze hadden gestolen en gemoord. Dit was de straf die zij kregen.
Jezus kwam tussen hen in te hangen, alsof Hij ook een boef was. Boven zijn hoofd hadden de soldaten een bordje vastgetimmerd. Daarop stond: ‘Dit is Jezus. Hij komt uit Nazareth. Hij zegt dat Hij de koning van de joden is.’
De ene boef deed net als de andere mensen; hij zei heel lelijke dingen tegen Jezus. De andere boef zei: “Man, doe niet zo stom. Jezus is onschuldig. Jij en ik hebben straf gekregen. Terecht. Maar Jezus niet. Hij was alleen maar goed voor de mensen, daarin was Hij een echte Koning.”
Jezus was blij met die woorden. Hij zei tegen die boef: “Dankjewel voor wat je zegt. Wij gaan nu sterven. Maar jij mag met Mij mee, naar het huis van God de Vader, naar de hemel. Daar is mijn Koninkrijk.”

Gebed

Gebed om het verhaal te begrijpen

Lieve God,
Onze ouders, opa’s en oma’s zitten nu
in de kerk te bidden.
En wij hier.
Hier is het stil en wij praten met U.
God, wij gaan een verhaal horen over uw Zoon Jezus;
horen dat Hij Koning is maar op een heel speciale manier.
Wij vragen U ons te helpen dat verhaal goed te begrijpen.
Dank U daarvoor, God.
Amen.

Verwerking

Gesprek met de kinderen

Vertel de kinderen na het verhaal dat u er zo op terug komt, maar dat u ze eerst iets wil vragen. Neem vervolgens een hoed of een pet of een helm uit de stapel. Vraag de kinderen hun hand op te steken wanneer zij weten bij wie die hoed, pet of helm hoort.
Zorg voor bijvoorbeeld een (speelgoed) brandweerhelm, een voetbalpetje, een riddelhelm. Verzin zonodig een verhaaltje bij een muts of hoed (de ijsmuts van vader, toen hij de elfstedentocht reed, de zonnehoed van moeder die ze altijd meeneemt op vakantie).

Pak tot slot een kroon, zoals een koning die draagt. Die hoort bij het verhaal over Jezus van zojuist. Jezus die Koning is maar op een heel andere manier! Jezus woonde niet in een paleis, Hij had geen prachtige mantel, geen bedienden, geen soldaten. En toch was Hij koning. Een Koning met een heel andere kroon.
Vraag of ze nog weten hoe dat zo is gekomen? Laat de kinderen vertellen of vul zelf aan:
jezus-met-doornenkroonWat Jezus deed en wat Hij mensen vertelde, daar waren veel mensen blij om en noemden Hem Koning. Het verhaal dat Jezus vertelde ging over God in de hemel. Het ging over liefde en vrede tussen de mensen; over zijn Koninkrijk, een wereld waarin het beter zou zijn.
Andere mensen werden echter heel boos. Zij wilden dat niet horen. Zij waren de baas in het land. De mensen moesten naar hen luisteren. En niet naar deze Jezus. Zo kwam Jezus aan het kruis te hangen...
Vraag de kinderen of Jezus daar ook nog een kroon droeg? Misschien weten ze dat Hij daar een doornkroon droeg.

Speel aan het eind van het gesprek nog een spelletje met de hoeden, of denk met de kinderen na over wat voor koning Jezus is.
U kunt ook een koningskroon gaan knutselen. (zie hiervoor bij Extra's)

Spelletje: alle hoofddeksels verzamelen

Verdeel de kinderen in twee teams. Zet de twee teams aan de ene kant van de ruimte (of op een grasveld in de tuin). Leg de stapel met hoeden aan de andere kant van de ruimte/tuin.

hoedje op paalOp een (fluit-)signaal rent een lid van elk team naar de stapel met hoeden en zet er één op. Hij rent terug naar het team en tikt de volgende aan. Die rent, pakt een hoed en komt met de hoed op, terug naar zijn team. Het spel gaat net zo lang door tot alle hoeden en petten bij het team zijn.
Zodra een team klaar is, roepen zij: ‘Jezus Christus is Koning!!’ Het team dat met de kroon naar de overkant is gerend, krijgt een kleinigheidje.

 


Kleurplaten Christus Koning, kroon en INRI

Kleurplaat Christus Koning van het Heelal.
Jezus zit op de troon en maakt een zegenend gebaar.kleurplaat christus koning

kleurplaat kroon

Kleurplaat kroon, ook te gebruiken bij de woorden van Jezus als koning.

KLeurplaat INRI, de doornenkroon van Jezus met het opschrift dat boven zijn kruis hing: INRI.
Dit betekent: Jezus (I) van Nazaret (N) Koning (R, van rex) van de Joden (I)

inri

 


Maak een kroon

Twee manieren om met kinderen een kroontje te maken.

kroon diadeemkroon

Een diadeemkroon
Dit is een eenvoudige manier om snel een feestelijk kroontje te kunnen maken.

Nodig:
een diadeem
een bekertje
een stukje vrolijk papier
wat kleine pompons,
knoopjes of siersteentjes

Meet het papier af op het formaat van het bekertje en plak het eromheen.
Nu teken je met een potlood de driehoeken op de bovenkant van de beker
en je knipt deze uit. Dit worden de punten van het kroontje.
Hierna knip je in de onderkant van het bekertje en bevestig je het bekertje over de diadeem. Je kunt dit met lijm vastmaken.
Nu maak je de pompons aan de punten vast en is het kroontje klaar!

Een bordjeskroon
Nog sneller is het om van een papieren etensbordje een kroontje te knippen.

kroon koningskroon

Nodig:
een papieren bordje
wat kralen, pompons of sierstenen

Leg het papieren bordje op zijn kop
en verdeel het met een liniaal in achten (acht driehoeken). (eerst in kwarten, de kwarten doormidden)
Vervolgens knip je langs de getekende lijnen de punten van de kroon uit
en je vouwt deze om naar boven.
Nu plak je de kralen, sierstenen of pompons op de punten.
De kroon is klaar! Je kunt eventueel de buitenste papieren rand er gedeeltelijk afhalen, zolang je maar zorgt dat de punten van de kroon aan elkaar blijven zitten.

Woorden voor koning Jezus

Op een whiteboard of een flap-over is een kroon getekend (een voorbeeld staat bij de kleurplaten bij de Extra's) met het woord koning eronder en daaronder weer het woord Jezus.
kring kinderenVraag de kinderen om in stilte een woord te bedenken wat voor hen bij koning of bij Jezus past.

De kinderen gaan in een kring zitten. Er wordt muziek aangezet.
Eén van de hoeden en petten gaat de kring rond.
Dan stopt de muziek. Het kind dat de hoed in de hand heeft, verlaat de kring, schrijft een woord op het bord (of laat iemand het schrijven) en gaat buiten de kring ergens zitten. De muziek gaat weer aan, de hoed gaat weer rond.

Wanneer de muziek weer stopt, stapt het volgende kind uit de kring, schrijft een woord op, etc.
Wanneer alle kinderen geweest zijn kijkt u samen naar de lijst met woorden voor Jezus. Welke woorden zeggen iets over zijn koningschap?

Achtergrond

Feest van Christus, Koning van het Heelal

Deze zondag vieren we het feest van ‘Christus, Koning van het Heelal’.
Als deze zondag aanbreekt dan is het liturgische jaar voorbij. Volgende week begint de Advent. De cyclus van het liturgisch jaar begint opnieuw, na dit jaar C waarin de evangelist Lucas gelezen werd, begint jaar A, het jaar van de Evangelist Matteüs.

Een koning aan een kruis
Om achtergrond te geven bij het thema Christus Koning zijn er vele mogelijkheden. In dit Lucasjaar horen we hoe het koning-zijn van Jezus een rol speelt terwijl Hij aan het kruis hangt.
Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: ‘Dit is de koning der Joden’ (INRI, wat betekent Jezus van Nazareth, Koning (Rex) van de Joden.

Jezus als Koning terwijl Hij aan het kruis hangt... Dat is een ‘Umwertung aller Werte‘, een anomalie, iets dat tegen alle logica ingaat.... Het past echter in de lijn van het Oude Testament. Uit het boek Ezechiël komt het beeld van een koning die als een herder zijn schapen hoedt. De meeste koningen van Israël (en vandaag de dag!) zijn geen goede herders. Herders die zichzelf weiden, koningen die slechts hun eigenbelang dienen, streven naar vergroting van hun macht en uitbreiding van hun bezit, ten koste van de mensen over wie zij zijn aangesteld. Zo heeft God het niet bedoeld. De komst van Christus hier op aarde is ook om te laten zien dat het anders kan. Een goede koning in de ogen van God is een koning die opkomt voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. Dat is de maatstaf die in het Oude Testament wordt aangelegd. Het beeld dat de kinderen kennen en dat hierbij hoort is het beeld van Palmzondag; Jezus als Koning die rijdt op een ezel en niet in een machtige wagen met paarden ervoor en een groot gevolg.

christ pantocrator monrealeChristus de Albeheerser
De wortels van het feest van Christus Koning gaan terug op het beeld van Christus Pantocrator: de Christus die ‘het al’ beheerst, de Albeheerser, de Almachtige. In veel Orthodoxe kerken is er een koepel boven de plaats van het altaar. Kijk je daar omhoog dan zie je deze Christus.
In de kerk in Monreale op Sicilië is een mozaïek te vinden van 7 meter lang en 13 meter hoog van deze ‘Albeheerser’, gemaakt rond 1180. De afbeelding is vol van symboliek. Hier, als in andere kerken, verschillen de twee gezichtshelften van de Christus. Dat herinnert aan de twee naturen van Jezus: Hij was God èn mens. De kleuren van zijn kleren verwijzen eveneens naar het goddelijke en het menselijke. Christus is in de eerste plaats goddelijk, maar door zijn menswording heeft God hem ook met het aardse bekleed.

Ook Jezus’ handgebaar heeft een soortgelijke symboliek: de drie vingers (pink, ringvinger en duim) verwijzen naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon, Geest waarvan Jezus met zijn twee naturen (God en mens) deel uitmaakt, hetgeen gesymboliseerd wordt door de twee andere vingers. Dit gebaar wordt tevens veelvuldig geduid als een zegenend gebaar en een vermaning tot luisteren. In zijn linkerhand houdt Hij een bijbel. Daar is te lezen: Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis’ (Joh. 8,12). Zo heeft de kerk de eeuwen door op allerlei wijzen geleerd wie God is, wie Jezus, wie de Geest en hoe de verhouding is tussen deze drie-eenheid en de gelovigen. Op de schouders van deze kerk van eeuwen rusten de parochies van vandaag! (bron: www.lucepedia.nl)

Koningschap
"Dat Hij koning is, heeft Hij zelf gezegd, maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
Pas op, ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart."

Citaat van Manu VerhulstGeen opmerkingen:

Een reactie posten