donderdag 28 juli 2022

Opletten!

 

Het is vakantietijd, tijd om lekker te doen waar je zin in hebt, en te genieten. Er hoeft even helemaal niets. En juist deze zondag horen we in de kerk hoe Jezus zijn leerlingen vertelt hoe ze moeten leven: vol aandacht, goed oplettend of er misschien iets gebeurt waarbij ze een ander kunnen helpen. Dat gaat natuurlijk ook best samen: genieten en zorgen dat anderen ook meedelen in de feestvreugde.

lampen brandend

Bij de kinderen leggen we deze zondag de nadruk op het vlammetje van God, dat in elk mens brandt. Dat vlammetje helpt je om zo te leven als God graag wil, met aandacht voor anderen. Het is de kunst om dat lampje brandend te houden. We denken deze zondag met de kinderen na over hoe ze dat zouden kunnen doen. 


Opening

Op zoek naar het lichtje in jezelf

De kinderen komen binnen en gaan zitten. Dit keer staat er geen kaars op tafel maar een olielampje of een ander mooi, bijzonder, lichtje. We gaan, aan de hand van een verhaal, op zoek naar het lichtje in iedere mens.

olielampje4Wijs de kinderen op het lichtje dat op tafel staat. Vertel ze dat het een olielampje is. Die lampjes komen ook in het bijbelverhaal voor. Weten de kinderen wel dat ieder mens een lichtje in zichzelf meedraagt? Met de warmte van dit lichtje op tafel willen wij ook het lichtje in onszelf ervaren.

Vraag de kinderen of ze de uitdrukking: 'Als de kat van huis is dan dansen de muizen op tafel' kennen?
Wat zou het kunnen betekenen?
Help ze zo nodig op weg: Als jullie in de klas zitten en jullie zijn aan het werk en dan zegt de juf:
"Beste kinderen, even goed doorwerken en stil zijn, ik moet even weg".
Wat gebeurt er dan? Doen ze dan precies wat de juf zegt of ...

Over zo'n moment gaat het in de bijbellezing van vandaag. Jezus vraagt ons te leven met God in ons leven, te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Ook als Hij afwezig lijkt. Jezus noemt dat: waakzaam zijn. Wat zou dat betekenen? Luister maar.

Bijbel

De evangelielezing van vandaag is Lucas 12,32-48. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. he Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Houd je lampje brandend!

olielampje2jpgOp een dag keek Jezus naar zijn leerlingen en zag dat ze soms bezorgd met elkaar spraken. Hij zei: “Beste vrienden, jullie zijn maar met weinig. Toch hoeven jullie niet bang te zijn. Want God houdt van jullie. Ik heb een tip voor jullie. Weet je wat jullie het beste kunnen doen? Alles wat je hebt verkopen en het geld dat je daarmee verdient weggeven. Want je spullen kan iemand je afpakken. Ze kunnen inbreken in je huis en alles stelen. Elke schat kunnen ze van je afnemen, behalve de schat die jij in je hart meedraagt. Zorg daarom vooral voor de schat in je hart. Daar moet je elke dag mee bezig zijn. Het is zoals met een olielampje, als je dat vergeet, dan gaat het uit. Het is ook zoals met je kleren. Als je nog in je ondergoed rondloopt kan je niet de straat op. Elke dag kan je de Mensenzoon tegen komen. Het zou jammer zijn als je je dan geen tijd had om aan het werk te gaan met die Zoon van God. Let dus goed op. Het is zoals met je baas. Als je gewoon netjes doorwerkt terwijl je baas een boodschap doet, schrik je niet als hij plotseling terugkomt. Of vergelijk het met een dief. Een dief durft heus niet bij jou in te breken als hij ziet dat jij nog wakker bent en op het huis past.”
Petrus zuchtte. “Dat is moeilijk allemaal. Ik snap zelfs niet eens wie er nu precies klaar moet staan om de Mensenzoon te ontvangen.“ “Iedereen”, antwoordde Jezus. “Maar er is wel een verschil. Als je weet wat je moet doen en je doet het niet, dan is dat erger dan wanneer je het niet weet en je doet het niet. Als je baas je gevraagd heeft om voor je collega’s te zorgen en ze te eten te geven en je eet alle lekkere dingen zelf op en laat niets over voor je collega’s, dan is dat erger dan wanneer je baas je niets gevraagd heeft. Zo is het ook met God. Als God je veel gegeven heeft, dan moet je ook weer veel doorgeven aan anderen.”

Gebed

Om Gods Licht in ons

Openingsgebed

God onze Vader,
vandaag zijn wij weer samen om te luisteren
en te leren over U en uw Zoon Jezus.
Wij proberen te zijn zoals Jezus, God,
door goed te zijn voor mensen
en voor hen te zorgen.
Zo houden wij het lampje in ons brandend.
Wilt U ons helpen om waakzaam te blijven?
Amen

Slotgebed

God onze Vader, wij danken U,
dat U dichtbij ons wilt zijn.
Maar soms komen wij ogen en oren tekort
om U te zien in al wat leeft,
en om uw stem te verstaan in mensen om ons heen.
Laat ons voelen, God, dat U bij ons bent,
dat uw licht brandt in ons,
en in alles en iedereen om ons heen.
Dank U daarvoor, God.
Amen

Verwerking

Gesprek met de kinderen

In het kringgesprek kan gekeken worden hoeveel de kinderen van het verhaal begrepen hebben.
Jezus zegt dat je niet alleen maar dingen moet doen die je zelf leuk vindt. En dan vervolgens nergens anders meer aan denken dan alleen aan je eigen plezier. Vraag de kinderen wie van hen dat wel eens gebeurt? Dat je zoveel plezier hebt dat je helemaal nergens anders meer aan denkt? Wijs de kinderen ook nog een keer op het spreekwoord ‘als de kat van huis is dan dansen de muizen op tafel’. Herkennen ze dat? Kunnen ze voorbeelden geven van wat ze dan anders zouden doen wanneer er niemand zou opletten? In de klas, of thuis?

olielampje4Jezus zegt: “Zorg dat je je vlammetje brandend houdt”. Wat bedoelt Hij daarmee? Als de kinderen weten dat Hij bedoelt dat je op moet blijven letten wat andere mensen nodig hebben, dat dat vlammetje eigenlijk Gods manier is om je goed te laten leven, vraag ze dan hoe kinderen dat doen. Kunnen zij voorbeelden noemen van de dingen die ze zelf voor anderen doen, bijvoorbeeld op school of thuis. Kennen de kinderen mensen van wie zij vinden dat ze van binnen een hele grote sterke vlam hebben? Wat doen die mensen dan? Hoe leven die?

Om te ervaren hoe moeilijk het is om oog voor een ander te hebben, en goed te kijken, kunt u als afsluiting het spel met de kinderen spelen. Zie hiervoor bij Extra's.

Schatten in je hart

Maak met de kinderen een lijst van hun schatten. Alles wat voor hen belangrijk is mag in die lijst.
Probeer daarna samen te kijken welke van deze schatten niemand van hen kan afpakken. Denk daarbij aan gevoelens, talenten, vriendschappen, vaardigheden, ervaringen, kennis etc. Zet daar een hartje bij.

Geef ieder kind het werkblad van de schatkist en laat ze hun schatten daarin schrijven.

schatkist lijntekening

Extra's

Spelletje: Oog hebben voor een ander

Zet de kinderen in een kring.
kinderhoudingenVraag ze allemaal een bepaalde zelfverzonnen houding aan te nemen (bijvoorbeeld armen gekruist of benen wijd, enzovoort).
Eén kind krijgt de beurt.
Het kind mag 1 minuut (gebruik een zandloper) rondkijken.
Vraag het kind dat de beurt heeft met het gezicht tegen de muur te gaan staan en niet te kijken.
Wijs dan één kind aan dat iets in zijn houding mag veranderen.
Tel tot 10.
Vraag het kind dat de beurt heeft zich om te draaien.
Hij/zij mag goed rondkijken en aanwijzen en zeggen welk kind er iets aan zijn/haar houding veranderd heeft.

Liedje: Diep, diep in mij

Diep diep in mij 

Diep diep in mij
daar is een plekje
daar kan niemand bij.

Diep diep in mij
daar brandt een vlammetje
daar brandt van een vlammetje

zo blij
zo hoog
zo diep in mij.

  

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld, van de cd Wonder boven wonder, voor de allerkleinsten (deel1)

Lichtjes knutselen

Op een gemakkelijke manier kun je een mooi lichtje maken, dat de kinderen mee naar huis kunnen nemen.

Lichtje van glas

Nodig:lichtje beplakt potje
• Glazen potje.
• Schaar.
• (Doorzichtig) papier.
• Lijm.
• Waxine lichtje.

Zorg dat u voor elk kind een leeg, glazen potje heeft.
Bijvoorbeeld een groentepotje of babyvoeding potje.
Knip wat vormen van gekleurd vloeipapier of vliegerpapier. Het moet in elk geval een beetje doorschijnend zijn.
Het is ook mooi om met een ponsje figuren uit te ponsen.
Beplak de buitenkant met de kleine vormpjes. Als de lijm goed droog is, zet er dan een waxinelichtje in en zo heeft ieder kind een sfeer-lichtje.
(Kijk goed uit met aansteken en houd daarbij het potje scheef.)

Heeft u geen potjes, dan kunnen de lampjes ook van papier gemaakt worden.

Lichtje van papier

Nodig:
- stevige stroken van 10 cm hoog en 25 cm lang, gekleurd doorzichtig vloeipapier
- lijm , scharen of prikpennen en matjes
- Kladblaadje van 10 bij 10 cm of stevig kartonnetje
- Waxine lichtje

Knip een strook stevig gekleurd papier van 25 cm. lang en 10 cm. hoog.
Teken op de stook 4 cirkels, ovalen of vierkanten.
Laat de kinderen deze cirkels, ovalen of vierkanten uitprikken of uitknippen, en laat ze aan de binnenkant van de strook gekleurd doorzichtig papier plakken.
Knip dan aan de onderkant de stroken zo in, dat u ze kunt omvouwen.
Plak vervolgens de zijkanten van de strook aan elkaar tot een rondje en vouw de onderkant zo om dat de kinderen het geheel op een kladblaadje of stevig kartonnetje kunnen plakken.
Zet er tot slot een waxine lichtje in.
Zo hebben de kinderen zelf een kleurig lampje gemaakt.

Liedje: Hij is koning

 

'k Heb een beurs die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraakt
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning
Hij is het die ons bevrijdt
Hij is Koning, Hij is Koning
Koning in eeuwigheid

Jezus is Heer van hemel en aarde
Toch werd hij net zo'n mens als wij
Om ons te leiden naar Zijn Vader
Ik ben de weg, zegt Hij
Zoek niet naar schatten op aarde
Daar gaat hun waarde voorbij
'k Geef je een schat in het Koninkrijk
Volg je Mij dan word je de koning te rijk

'k Heb een beurs, die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraakt
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning ... (enz.)

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen
Want Ik werd net zo'n mens als jij
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen
Kom want Ik maak je vrij
Ik ben het licht van de wereld
'k Schijn in de donkerste nacht
Dit is de dag dat je leven begint
Volg je Mij dan word je zo blij als een kind

'k Heb een lamp die niet uitgaat
'k Heb een weg die omhoog leidt
'k Heb een huis in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning... (enz.)


Te vinden op de cd’s : Vertel het aan de mensen en Een boom vol liedjes deel II van Elly en Rikkert

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Achtergrond

Waakzaamheid geboden

In hoofdstuk 10 van het Lucasevangelie waren er nog bekende verhalen als die van Martha en Maria en de barmhartige Samaritaan. Aan het begin van hoofdstuk 11 wordt het gebed van Jezus, het Onze Vader, gegeven. Daarna volgt een wat onbekender stuk van Lucas. We horen hoe steeds meer mensen Farizeeën het Jezus lastig te maken; ‘ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in en arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak’ (Lucas 11,53-54). Maar Jezus gaat door met zijn boodschap, én door met controverse oproepen.
In deze lezing uit Lucas 12 gaat het over waakzaamheid: ‘doe je gordel om en houd de lampen brandend’.
are you readyHet is een thema dat in het najaar, vlak voor de Advent, eveneens veelvuldig voorkomt. In de tijd van Jezus verwachtte men de terugkomst van Jezus op aarde; de ‘wederkomst van de Messias’.
Jezus draagt de mensen op waakzaam te zijn want dat moment zou komen ‘als een dief in de nacht’. De grote vraag was daarbij: Hoe leeft men tot aan de tijd van de wederkomst? Gaat men zijn eigen gang (stoort men zich aan God noch gebod?) of bereidt men zich voor op de wederkomst en leeft men zoals God dat aan de mens vraagt?
Zo leven als God van de mens vraagt, is af te meten aan hoe men omgaat met de medemens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten